Hoppa till navigeringen

Tränings- & Tävlingsgrupper

Om du vill registrera dig, gör du det längre ned på sidan.
Viktigt att veta: Kötiden till de olika grupperna varierar. Efter registrering får Du en faktura på 50 kr i registreringsavgift. När det blir Din tur skickar vi ett erbjudande per mail. Avgiften till klubben varierar mellan 1695 - 2375 kr per termin. För tävlingsaktiva simmare tillkommer en licensavgift till Svenska Simförbundet med 150, 225 eller 300 kr per år beroende på ålder. I samband med läger och tävlingar tillkommer i vissa fall deltagaravgifter för att täcka kostnader för mat och logi.

Slussgrupper

Slussgrupperna är ett första steg in i klubbens simträningsverksamhet. Syftet med slussgrupperna är att simmarna ska få tillräckliga förkunskaper för att kunna börja i en utmanargrupp och därmed komma in i tävlingsverksamheten.

Förkunskaper: Fisken/Guldfisken, du kan simma 50 meter av ett regelrätt simsätt.
Huvudinriktningen ligger på teknikträning i Crawl- och ryggsim. Träning en gång i veckan.
Målsättningen för Slussgrupperna är bland annat att:
 • Kunna simma 25 meter regelrätt Ryggsim.
 • Kunna simma 25 meter regelrätt Crawl.
 • Kunna dyka från startpallen.
En mer specifik målbeskrivning finns här.
Pris: 1695 kr/termin, medlemsavgift 250 kr/kalenderår.

Utmanargrupper

Förkunskaper: Fisken/Guldfisken, du kan simma 50 meter av ett regelrätt simsätt.
Huvudinriktningen ligger på teknikträning i Crawl- och ryggsim. Träning en gång i veckan. Du deltar i klubbtävlingar.
Målsättningen för Utmanargrupperna är bland annat att:
 • Kunna simma 25 meter regelrätt Ryggsim.
 • Kunna simma 25 meter regelrätt Crawl.
 • Kunna simma 200 meter valfritt simsätt.
 • Kunna dyka från startpallen.
En mer specifik målbeskrivning finns här.
Pris: 1695 kr/termin, medlemsavgift 250 kr/kalenderår.

Simiaden Yngre-grupper

Förkunskaper: Klara av målen för utmanargrupperna.
Huvudinriktningen ligger på teknikträning i bröstsim, ryggsim samt crawl. Träning en till två gånger i veckan.
Målsättningen för Simiaden Yngregrupperna är bland annat att:
 • Delta på Utmanartävlingar samt på externa tävlingar (med tävlingen Simiaden som huvudmål)
 • Kunna använda träningsklockan.
 • Kunna simma regelmässigt korrekt simsätten: ryggsim, bröstsim och crawl inklusive start och vändning i minst 50 meter.
 • Kunna glida i vattnet på korrekt sätt, 'streamline'.
En mer specifik målbeskrivning finns här.
Pris: 1695 kr/termin, medlemsavgift 250 kr/kalenderår. För tävlingsaktiva simmare tillkommer en licensavgift till Svenska Simförbundet med 150, 225 eller 300 kr/år beroende på ålder.

Simiaden Äldre-grupper

Förkunskaper: Du simmar bröstsim, crawl och ryggsim regelmässigt korrekt inkl. start och vändning. Deltagit i såväl Utmanar-, som externa tävlingar. Du visar ett intresse för att utvecklas inom simningen.
Huvudinriktningen ligger på teknikträning i alla fyra simsätten. Träning tre gånger i veckan.
Målsättningen för medleygrupperna är bland annat att:
 • Kunna behärska alla fyra simsätten. Du visar ett genuint intresse för att träna och delta i externa tävlingar.
En mer specifik målbeskrivning finns här.
Pris: 1815 kr/termin, medlemsavgift 250 kr/kalenderår. För tävlingsaktiva simmare tillkommer en licensavgift till Svenska Simförbundet med 150, 225 eller 300kr/år beroende på ålder.

Mästerskapsgrupper, SumSim, JSM, SM

Avancerad simträning fyra till åtta gånger i veckan med tävlingsmål.
Pris Elitgruppen: 2375 kr/termin *
Pris Sumsimgruppen: 2245 kr/termin *
*) Utöver terminskostnaden tillkommer medlemsavgift 250 kr/kalenderår. För tävlingsaktiva simmare tillkommer en licensavgift till Svenska Simförbundet med 150, 225 eller 300 kr/år beroende på ålder.

Sprintgrupper

Förkunskaper: Du simmar lite bröstsim, crawl och ryggsim.
Huvudinriktningen ligger på korta sträckor i hög fart samt en del teknikträning i alla fyra simsätten. Träning en till tre gånger i veckan.
Målsättningen för Sprintgrupperna är att:
 • Ha möjlighet att bedriva simträning utan krav på prestation.
 • Utvecklas som simmare individuellt med fokus på att trivas med träningen.
Pris: 1695 - 1815 kr/termin, medlemsavgift 250 kr/kalenderår. För tävlingsaktiva simmare tillkommer en licensavgift till Svenska Simförbundet med 150, 225 eller 300 kr/år beroende på ålder.

Målsättning för grupper och förflyttningar mellan grupper

Översyn av gruppsammansättningen sker terminsvis. Däremellan bibehålles grupperna i största möjliga utsträckning, för att stärka trygghet och gemenskap inom grupperna. Enstaka upp- och nedflyttningar kan dock förekomma, då en simmare utvecklats snabbare än gruppen i övrigt, eller av olika skäl vill ta det lite lugnare. Alla sådana förflyttningar sker med god kommunikation mellan berörda tränare, simmare och föräldrar. En uppnådd målsättning för den nivå simmaren tränar i leder inte automatiskt till uppflyttning.

Förhållningsregler

Aktiva förutsätts närvara på träningen vid de tillfällen som är fastställt för respektive grupp, om inte sjukdom, skola eller annat giltigt skäl att utebli föreligger.
I övrigt förutsätts de aktiva följa den planering/verksamhet som gäller för gruppen, samt följa tränarens direktiv och instruktioner såväl vid träning som vid tävlingar och läger.
Förhållningssättet mellan alla berörda i verksamheten skall präglas av ömsesidig respekt och hänsynstagande till varje individ.
I det fall problem uppstår skall detta avhandlas i enskilda, dokumenterade samtal, mellan tränare och aktiva, för ev. vidare åtgärder.

Jag vill registrera mig för simträning!

OBS! Detta registreringsformulär gäller ej simskola. Registrering till simskolan sker via vår internetbokning.

För närvarande tar vi endast emot registreringar avseende barn som är 9 år eller yngre.

Om du tidigare tränat simning och skulle vilja komma in på en högre nivå i systemet, kontakta oss per mail kansli@turebergsim.nu

Fält med * är obligatoriska
Namn*
Adress*
Postnr/-ort*
E-post*
Telefon, hem*
Telefon, dag*
Personnummer*
Kommentar